XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
223
185780452674
1327
49216436175203926013472385084432877
8284394067
45877
89011
330931
24
646
7453 4887 6504
9040
73780884047946579041938781030701735
1109878266
51416
52624
562273
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;3;6;7; 3;7; 1; 8;9; 3;4;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 7;7; 4;7;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;4;7; 6; 4;4; 5; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5;6; 3; 8; 7; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
459
606014049559
8992
54616575661773120805462964384311632
4222774943
36815
06796
869657
15
578
6351 2920 7736
0140
66631764948806962387092536555273563
4811364025
26006
14168
128250
69
983
3320 5492 3376
2244
52891 69457 77434 77866 19703 95084 22978
23200 48253
80826
79951
620024
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5; 5;6; 7; 1;2; 3;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 9;9; 6; 2;6;6;8;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 3;5; 5; 1;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;3; 3;8;9; 8; 7; 4;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 4; 6; 4; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;7; 6;9; 6;8; 3;4; 1;2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
67
581
624270326379
5822
10517835001046811014953967203149267
4296811696
91371
30126
783777
30
990
6784 8601 2610
9580
49415742142332735379423258601495287
3903809728
53862
95258
273968
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 2;6; 1;2; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7;8;8; 1;7; 9; 1; 6;6;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 4;4;5; 5;7;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 2;8; 9; 4;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
98
799
054386800743
9293
34417920801937925556787040959359091
9431883921
24636
25790
837147
37
671
5742 9545 4987
9641
61599471191754799891795024372009578
5469374626
16197
55762
050664
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 7;8; 1; 6; 3;3;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 9; 1;3;3;8;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 9; 6; 7; 1;2;5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4; 1;8; 7; 1;3;7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
94
254
479640610741
8777
28391333330805494407774072930707129
4931239538
48094
79940
981117
29
729
2857 7686 8273
8044
13830284301233488088110046563166302
2917951400
30339
04798
662001
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;7;7; 2;7; 9; 3;8; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4; 1; 7; 1;4;4;6;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;4; 9;9; 1;4;9; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3;9; 6;8; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
47
302
377577511114
3555
64142427051202140846940018864173209
9572525105
29949
96024
081215
18
864
5193 7485 5950
2136
24311249755682664831178001434036959
1892593642
03355
77043
984304
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;5;5;9; 4;5; 1;4;5; 1;2;6;7;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 5;
   Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 1;8; 5;6; 1;6; 2;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9; 4; 5; 5; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
74
041
938224377835
1444
51188394210570161344755324640576624
0231413016
28942
69914
618260
95
930
3637 3239 0037
2546
80565993451766515848008634455012863
2109564522
73664
66651
126283
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 4;4;6; 1;4; 2;5;7; 1;2;4;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;8;
   Loto Đắc Nông
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 7;7;9; 5;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;3;4;5;5; 3; 5;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
38
636
380568881097
2063
82718083058503919041382865773217732
2140959098
92127
21353
066277
31
712
0266 9274 2988
9405
90720746851190765615872346399049311
5105107420
81444
52559
167630
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5;9; 8; 7; 2;2;6;8;9; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 3; 7; 6;8; 7;8;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;7; 1;2;5; 1;4; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;9; 6; 4; 5;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
68
016
977484479940
6165
81881100086531827500692278197096769
9184542036
73883
06933
844599
45
098
2059 1885 3231
1991
96048235411218717829390003248930498
3762977750
28148
80714
423730
81
548
3372 1314 5720
1644
35627 81934 27782 88549 12526 73167 65320
37599 97439
46282
91820
493965
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 6;8; 7; 3;6; 5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8;9; 4; 1;3; 9;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 9;9; 1; 1;5;8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 5;7;9; 1;8;8;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 6;7; 4;9; 4;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 7; 2; 1;2;2; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
91
227
048566558578
7145
77399884179393081251855817171084075
6163205611
77080
07685
709547
70
486
3014 2485 9768
9922
27710201833927000261701393767068827
9804130913
45197
05641
784082
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7; 7; 2; 5;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 5;8; 1;5;5; 1;9;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 2;7; 9; 1;1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 2; 3;5;6; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
57
383
898501707962
1261
02928720024563908123579293455890445
4821786243
21271
09983
100004
83
218
5185 5512 2056
0627
44123188350763356577428786628762405
4566027285
73409
96916
249232
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4; 7; 3;8;9; 9; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;8; 1;2; 1; 3;3;5;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 2;6;8; 3;7; 2; 3;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 7;8; 3;5;5;7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
34
610
466202905694
5278
50841339510718370742633247689885398
2375730338
91205
94251
274525
76
556
7105 8719 8326
2966
60610574862120743766738331380564691
7522062655
79812
21753
249539
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 4;5; 4;8; 1;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;7; 2; 8; 3; 4;8;8;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;5;7; 2;9; 6; 3;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;6; 6;6; 6; 6; 1;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
858
855386742884
4760
87020095762894922287190156096100509
8395970151
94504
40058
223514
26
577
0939 1139 2670
7613
08834622131487680711901435758664435
7373837701
18661
24774
580479
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;9; 4; 5; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;8;8;9; 1; 4;6; 4;7;
   Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;3;3; 6; 4;5;8;9;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4;6;7;9; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
883
594211575878
5686
57318308071331652367073412700082753
9807202304
97070
45820
605637
64
137
3508 9437 4564
9881
56405427199430371195216684372093147
0351985446
50585
49095
345251
95
239
9174 8418 9516
8962
50842 44938 69562 65499 68599 20745 30018
64584 12277
65396
26466
484678
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;7; 6;8; 7; 1;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 3;7; 2;8; 3;6;
   Loto Quảng Ngãi
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5;8; 9;9; 7;7; 6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4;4;8; 1;5; 5;5;
   Loto Đắc Nông
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8;8; 8;9; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;6; 4;7;8; 4; 5;6;9;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
54
375
636981315816
7348
24996441410341726652332178140332592
9856453368
21413
00953
907119
60
307
1903 5724 2272
2869
68478495539863882600246203249732859
3690620409
31530
97355
744511
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 3;6;7;7;9; 1; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3;4; 4;8;9; 5; 2;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;7;9; 1; 4; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;9; 9; 2;8; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
52
802
680550526567
6601
08676545531603019098757072392670482
1456610272
85737
33860
825397
31
034
5363 5671 4596
3476
32244689357037298320708093608069505
1798084770
15031
17743
595385
28
010
7799 8198 2919
9493
60527 75655 88700 14619 30937 85457 18052
92865 91992
07358
28757
946973
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;5;7; 6; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;3; 6;7; 2;6; 2; 7; 8;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;9; 1;1;4;5; 3;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 1;2;6; 5; 6;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9;9; 7;8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;5;7;7;8; 5; 3; 2;3;8;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
898
233891000530
9446
58269471108453787056277156337617085
0760760534
68210
02006
141201
76
273
9956 4978 3757
3014
33393605998437380536232362690920630
3911212373
99847
17125
437938
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 6;7; 5; 4;6;7;8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 9; 6; 5; 8;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 2;4; 5; 6;6;8; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7; 3;3;3;6;8; 3;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
27
190
811953233042
3062
85375129188376922286588554427178410
5189048519
61551
15855
414499
75
274
8613 5021 4935
6382
52550012883029881964458177787720474
3647226784
84986
28574
443611
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9;9; 3;7; 2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5;5; 2;9; 1;5; 6; 9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 3;7; 1; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;4;4;4;5;7; 2;4;6;8; 8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
22
888
335817777573
8100
88370885437132302889889160061513475
9801028043
43272
51528
867368
18
384
9850 5041 6378
5666
73447661956301346929408706385547015
4114072878
46267
20991
759801
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 2;3;8; 3;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 8; 2;3;5;7; 8;9;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 3;5;8; 9; 1;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6;7; 8;8; 4; 1;5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
65
792
939492588848
8120
55682414710095253416608327041076931
7305491527
86624
01717
297454
52
533
4120 2054 2021
7522
80061773568424062209131071916100699
5277937964
26400
78403
392479
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7; 4;7; 1;2; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4; 4;8; 5; 1; 2; 2;4;
   Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7;9; 1;2; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4;6; 1;1;4; 9; 9; 9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
48
629
221228783033
0631
49012227614551554429580895443672259
3199260824
11749
51549
291070
12
116
5914 2699 7500
8068
00453367777969329123984136789807198
4297356856
05366
92328
957308
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Quảng Ngãi
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2;5; 4;9;9; 1;3;6; 8;9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 1; 8; 9; 2;
   Loto Đắc Nông
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;3;4;6; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;6; 6;8; 3;7; 3;8;8;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
146
809678631625
0201
02488309937050815625306588814809818
2214381870
17671
60576
546849
70
195
1802 6868 4325
0662
11118364415380295122462063160180540
0840764779
40918
45849
430430
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;8; 8; 5;5;8; 3;6;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 3; 1;6; 8; 3;6;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;2;2;6;7; 8;8; 2;5; 1;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;8; 9; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
00
026
921109601605
7422
68535908785954914906652454312355185
3817588363
40725
41339
091975
91
357
5054 6710 5220
2115
35188497477887919709609366690342952
8583410600
59482
88574
910642
28
087
3598 9918 0922
2407
83129 02374 99853 68122 04274 63512 77125
89616 15401
27953
78194
543468
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;6; 1; 2;3;5;6; 5;9; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 5; 5;8; 5;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;9; 5; 4;6; 2; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;4;7; 4;9; 2;8; 1;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;7; 2;6;8; 2;2;5;8;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;3; 8; 4;4; 7; 4;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
31
859
749072874886
0788
48654845333459126473331562856311316
3895842909
79293
43424
925757
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 6; 4; 1;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6;7; 8;9; 3; 3; 6;7;8; 1;3;
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
63
674
156027587796
8935
32227267719095328726117890286954508
7620362758
96128
62306
724991
18
010
1431 3155 0220
0106
53092369026179008743573146653724180
9750585485
36490
03004
201848
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;8; 6;7;8; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;8;8; 3;9; 1;4; 9; 1; 6;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;5;6; 4;8; 1;7; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 5; 2;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
56
207
011431549493
8039
41264695545496338078812862630054348
3527000334
73263
01443
702948
36
993
1852 9352 7013
2611
51160164509305106726083788070841468
7451113858
84928
39505
444589
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 4; 4;9; 3;8; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4;6; 3;3;4; 8; 6; 3;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5;8; 1;1;3; 6;8; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;2;8; 8; 8; 9; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
82
405
279439224302
0419
90152752058968797729981745979977269
2845657922
20891
61526
439597
24
054
7778 2610 2977
0337
19862068242942720914711489028131160
1948265086
26734
99135
813985
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;5;5; 9; 2;2;6;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;6; 9; 4; 2;7; 1;4;7; 9;
   Loto Kon Tum
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 4;4;7; 4;5;7; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2; 7;8; 1;2;5; 6;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
964
156977851417
0954
44217262081338762037035307775890104
2808852083
97565
88191
470618
39
073
1318 8255 1657
7200
79348896573716023180436718891166476
0917541372
89274
14573
013989
97
392
9833 1453 6944
1382
32152 53881 69140 62899 84113 93621 49241
60033 30035
73617
50604
343438
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8; 7;7;8; 2;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;8; 4;5;9; 3;5;7;8; 1;
   Loto Quảng Ngãi
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;8; 9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7;7; 1;2;3;3;4;5;6; 9;
   Loto Đắc Nông
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 3;7; 1; 3;3;5;8; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;3; 1;2; 2;7;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
28
897
032890392582
2817
02070274328834673083041450174202754
0654662492
13513
47189
599612
86
134
7975 3654 8870
1604
88545814860408903602381444527998210
2972905622
82622
94014
489709
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 3;7; 8;8; 2;9; 2;5;6;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 2;3;9; 2;7;
   Loto Ninh Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;4;9; 4; 2;2;9; 4; 4;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 5;9; 6;6;9;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
314
657611017390
6432
34711268125377906632803860451353041
1311792847
67799
05322
110565
20
457
9606 3484 7956
2614
80536030858812138935737771026081150
2869488507
27977
37072
052062
35
389
4625 8127 9512
8141
73405 93848 50782 28598 21589 40505 88529
84804 21791
90307
39690
799350
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;2;3;4;7; 2; 2;2; 1;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 6;9; 5;6; 9;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;7; 4; 1; 5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;7; 2; 2;7;7; 4;5; 4;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5;5;7; 2; 5;7;9; 5; 1;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;9;9; 1;8;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
76
983
908026125615
5487
55862088101016711029355826126082048
6947360121
40356
39201
424362
43
079
8960 1927 2056
9545
21277121938627457767263499264155665
5461067890
08031
80384
720171
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Khánh Hòa
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 2;5; 1;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 2; 2;7; 3;6; 2;3;7;
   Loto Đà Nẵng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 1; 1;3;5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 5;7; 1; 4;7;9; 4; 3;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
77
701
119900287176
8061
85365275055733560991567470478352200
6908595010
38590
08434
332472
84
652
5079 2752 4310
1927
41468542246982458955179166971250579
0719770343
51569
28488
216976
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto DakLak
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;5; 8; 4;5; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5; 2; 6;7; 3;5; 1;9;
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6; 4;4;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2;2;5; 8;9; 6; 9;9; 4;8; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
742
203132245117
0126
17852481330589226813844465203669823
5867453660
13760
45917
075450
56
188
8576 0480 3677
4624
09502977596382383412550009135823795
4776104141
96884
27903
796239
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Phú Yên
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;7;7; 3;4;6; 1;3;6; 2;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 4; 2;
   Loto ThừaThiênHuế
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 2; 3;4; 9; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6;8;9; 1; 6;7; 4;8; 5;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
85
751
633435944029
8281
93979001820641050571329324991892839
8728898375
00305
72194
996716
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Gia Lai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 6; 8; 9; 2;4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 1;5;9; 1;2;5;8; 4;4;
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
83
013
011365718640
6605
92063551289603622575031266129567934
5361417786
91583
29959
845534
35
040
0110 8899 4563
7141
51538953273266831566544635840829312
5348571329
49642
10791
738313
51
554
2133 5358 2972
6222
24701 85997 34531 77958 85123 06718 03869
30943 77404
53125
24758
257192
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Bình Định
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 3;3;4; 6;8; 4; 4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 3; 1;5; 3;3;6; 5;
   Loto Quảng Bình
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;3; 7;9; 5;8; 1;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;3;6;8; 5; 1;9;
   Loto Quảng Trị
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;4; 8; 2;3;5; 1;3; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;8;8;8; 9; 2; 2; 7;

XSMT hôm nay, Kết quả xổ số miền trung

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
19
493
579585772397
3020
50533045948679945408376548251291224
4297948327
24387
70157
077173
tructiep
tructiep
tructiep tructiep tructiep
tructiep
tructieptructieptructieptructieptructieptructieptructiep
tructieptructiep
tructiep
tructiep
tructiep
 • Xem bảng Loto Miền Trung loto mien trung
   Loto Quảng Nam
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;9; 4;7; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 3; 7;9; 7; 3;4;5;7;9;
   Loto
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG HÔM NAY

XSMT hay xổ số miền trung quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 2 đài, trừ thứ 5 và thứ 7 sẽ mở thưởng 3 đài.

SXMT được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền trung và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Xổ Số Đại Phát miền Trung của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Trung

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 2 đài: Phú Yên – Thừa Thiên Huế.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 2 đài: ĐắkLắk – Quảng Nam.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 2 đài: Đà Nẵng – Khánh Hòa.
 • Thứ Năm: Lịch quay thưởng 3 đài: Bình Định – Quảng Bình – Quảng Trị.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 2 đài: Gia Lai – Ninh Thuận.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 3 đài: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắc Nông.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 2 đài: Khánh Hòa – Kon Tum.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmt

Vé số truyền thống xổ số miền trung hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu KQXSMT hôm nay trên trang https://xosodaiphat.org/

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền trung tại menu XSMT. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Trung ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn cùng Xổ Số Đại Phát miền Trung!

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+

DMCA.com Protection Status Liên kết hữu ích: soi cầu xsmb vip | Lô đề miền bắc | | Cập nhật xổ số miền bắc hôm nay