XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
41
421
702094414599
2297
54146264209093070648104216730630876
4950822530
68420
43125
231921
33
660
2582 6204 1518
6122
51332872055656758339915071807851472
4348247559
22934
31990
957311
98
634
8803 1746 1185
3222
21744 93489 25893 92734 63776 80122 40283
49861 42038
20870
78315
511302
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 1; 1;1;5; 1;1;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   6; 7;9;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;5;7; 1; 8; 2; 2;3;4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 7; 2;8; 2;2;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 3; 5; 2;2; 4;4;8; 4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 6; 3;5;9; 3;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
33
318
862988309872
8421
37688225236656783249430854138556607
4446116365
39750
87722
215008
93
454
6253 1649 6872
4000
76339156587448669199357181866746700
1712990499
03828
39002
962910
18
017
5917 9035 0403
0457
11783 00059 21468 01723 47100 80760 21684
26860 00817
08834
51582
227843
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7;8; 8; 1;2;3;9; 3; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;5;7; 2; 5;5;8;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 8; 8;9; 9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;8; 7; 2; 6; 3;9;9;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 7;7;7;8; 3; 4;5; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;9; 8; 2;3;4;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
32
065
755864616842
7193
05993534444808089559168882374412345
0512077404
07745
13499
279699
47
127
6470 6472 0714
2962
86931796750951985255588216041811558
2654470144
42590
72330
454847
06
222
6215 4816 7933
2523
77132 16282 27680 24815 84724 87059 08557
51102 31421
50151
51374
414303
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 2; 2;4;4;5;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8;9; 1;5; 8; 3;3;9; 9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;8;9; 1;7; 1; 4;4;7; 7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 2; 2;5;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 6; 5;5;6; 1;2;3;4; 2;3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;7;9; 4; 2;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
43
929
637824537583
2014
89695268883789638358404920923485418
5379146008
78278
29282
354874
94
006
9840 2128 2664
6073
88989524517166495394524066049745228
4646125981
55773
31954
156089
93
727
2596 9281 2328
8650
26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098
04645 86346
81467
63027
807364
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 4;8; 9; 4; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;8; 4; 8;8; 2;3;8; 1;2;5;6;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;6; 8;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4; 1;4;4; 3;3; 1;9; 9; 4;4;7;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4; 7;7;8; 5;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;4; 4; 6;7; 1; 3;6;8;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
15
273
932760229019
1636
23371741604273048603605098640497037
3115810215
71448
80451
000507
59
800
3174 5110 0704
8362
97045838766523026916418202752000255
4624999369
36660
22261
108125
70
398
8919 6587 6921
1557
51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899
67550 23715
08624
87978
857708
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;7; 9; 5;5;9; 2;7; 6;7; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 1;3;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4; 6; 5; 5;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;9; 1;2;9; 4;6;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 3;5;9; 1;4; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7; 8; 7; 3;8;8;9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
07
574
712630101103
5816
38355151492322936149085157746129227
6448852558
22577
54480
166688
84
219
2777 0116 9859
5675
01068536341824986670362063788033675
5550313633
38277
55708
129938
13
392
0106 0201 1568
3183
29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041
21292 38713
87371
10195
578741
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 5;6; 6;7;9; 9;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 1; 4;7; 8; 8;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6;8; 6;9; 3;4;8; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   9; 8; 5;5;7;7; 4;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1;6;7; 3;3;7; 7; 1; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 8; 1;3; 3; 2;2;5;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
29
895
696717032465
6721
54111931441687692829559759017280837
0404973555
41254
22578
376616
75
680
1260 3942 5695
7375
45853459738232315159009570308937487
9511749526
32555
11942
612652
48
340
2482 3935 4678
1031
77650 03906 79482 53043 39522 25157 52655
66764 24561
55284
55239
150476
08
467
3120 6292 8795
6384
83585 54952 27402 53043 96628 25157 66335
39643 25731
97011
90932
732534
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3; 1;6; 1;9;9; 7; 4;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;5; 5;7; 2;5;6;8; 5;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;6; 2;2;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 3;5;7;9; 3;5;5; 7;9; 5;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 2; 1;5;9; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;7; 1;4; 6; 8; 2;2;4;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;8; 1; 8; 1;2;4; 5; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;2;2; 7; 4;5; 2;5;

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM ĐẠI PHÁT HÔM NAY

XSMN hay xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 3 đài, trừ thứ 7 sẽ mở thưởng 4 đài.

SXMN được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Xổ Số Đại Phát miền Nam của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam:

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 3 đài: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 3 đài: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
 • Thứ Năm:Lịch quay thưởng 3 đài: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 3 đài: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 4 đài: PHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 3 đài: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmn

Vé số truyền thống xổ số miền Nam hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu kqxsmn hôm nay trên trang https://xosodaiphat.org/

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền nam tại menu XSMN. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn cùng Xổ Số Đại Phát miền Nam!

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+