xsmn chủ nhật, xsmn ngày 25/10/2020 mở thưởng lúc 16h15

Giải
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
36
707
578014714073
2082
01660161964832158272559894908873327
4188592792
30459
99056
658553
65
493
7341 6335 6033
1107
90358130845159094767157593123269203
6841146222
62313
58234
032941
12
837
5888 0383 0043
0981
25567 87836 90567 11039 91213 60724 91474
11278 51285
24708
39418
434979
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 1;7; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3; 6;9; 1;2;3; 2;5;8;9; 2;6;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;7; 1;3; 2; 2;3;4;5; 1; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8;9; 5;7; 4; 3;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;3;8; 4; 6;7;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7;7; 4;8;9; 1;3;5;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
09
818
863918763621
1129
58546507627236757308858479674590151
5655022465
97167
57922
230173
36
274
6448 4315 2230
6424
46653687073346850786205135292648464
7314549262
04964
60157
602634
65
789
1220 7515 0813
5568
39291 39030 77829 55398 16372 32704 81119
90576 54504
29303
59087
235998
05
872
4112 1755 2174
9189
57815 57526 77938 55398 84839 32704 15703
85993 44524
72115
67334
696100
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;9; 8; 1;2;9; 9; 5;6;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 2;5;7;7; 3; 6;
   Loto Long An
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   7; 3;5; 4;6; 4; 6; 5;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 2;4;4;8; 4; 6;
   Loto Bình Phước
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;4; 3;5;9; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5;8; 2;6; 7;9; 1;8; 8;
   Loto Hậu Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;5; 2;5;5; 4;6; 2;4;8;9; 5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 2;4; 9; 3;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
73
267
753107425574
9611
96049547534858161914529573728946140
3530581036
70526
42289
749195
41
054
0170 9335 0774
8568
86800280758223580761405669830940688
4906107915
70087
31162
975780
12
791
3366 4819 6698
7342
71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950
46373 99916
28258
37811
562446
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Vĩnh Long
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   5; 1;4; 6; 1;6; 2;9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;7; 7; 3;4; 1;9;9; 5;
   Loto Bình Dương
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   9; 5; 5;5; 1;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4; 1;1;2;6;8; 4;5; 7;8;
   Loto Trà Vinh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;2;6;9; 8; 2;4;6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   8; 6; 3; 1;7;7;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
96
537
280657308647
2474
46308429819541324302546003264823244
8886119489
94693
83281
957643
73
570
2513 7859 7146
7582
97063039020869973453070337255147074
9599487902
09991
15264
702792
93
284
6208 7696 1335
4053
19837 40359 12160 37877 05802 70886 73399
75877 06144
90965
20476
395251
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto An Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;6;8; 3; 7; 3; 4;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 4; 1;1;9; 3;6;
   Loto Tây Ninh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;2; 3; 3; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;3;9; 3;4; 3;4; 2; 1;2; 4;9;
   Loto Bình Thuận
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;8; 5;7; 4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 3;9; 5; 6;7;7; 4;6; 3;6;9;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
89
782
311308996300
3153
35355715504351690425364897796974066
1616260390
48739
48056
300934
03
412
7734 2010 7600
5189
20183223079028595657839489419758142
4564739070
60397
51004
710023
59
945
6824 2687 9875
2567
60100 70724 93177 75909 67177 82288 13359
55008 71508
38242
28373
010151
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Đồng Nai
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;6; 5; 4; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;5;6; 2;6;9; 2;9;9; 9;
   Loto Sóc Trăng
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   3;4;7; 2; 3; 4; 2;7;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   7; 3;5;9; 7;7;
   Loto Cần Thơ
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8;8;9; 4;4; 2;5;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1; 9;9; 7; 3;5;7;7; 7;8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
30
583
704339489802
3685
41352500111179998714511113172252303
2329207383
99612
55081
736025
08
548
8516 7642 2406
3587
43635915437086677171891981058448464
0226027411
93229
61293
439138
90
135
6351 1958 3829
3620
49331 21564 31470 43822 18877 11938 52798
46372 92736
56261
52776
685108
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Bến Tre
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2;3; 1;1;2;4; 2;5; 3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   2; 1;3;3;5; 2;9;
   Loto Vũng Tàu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6;8; 1;6; 9; 5;8; 2;3;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6; 1; 4;7; 3;8;
   Loto Bạc Liêu
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   8; 2;9; 1;5;6;8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;8; 1;4; 2;6;7; 8;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
40
958
114973997035
5254
93536380719490285927864516813864036
7933264319
03161
76013
567363
29
931
7754 8935 2041
7579
36622547588834631338940069712021236
7285342781
26383
57855
753846
51
753
7233 6681 0625
4766
82904 01975 94756 51565 97040 96851 51782
44620 34290
16206
21484
690729
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Hồ Chí Minh
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 3;9; 7; 2;5;6;6;8; 9;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;4;8; 1;3; 1; 9;
   Loto Đồng Tháp
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   6; 2;9; 1;5;6;8; 1;6; 6;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   3;4;5;8; 9; 1;3;
   Loto Cà Mau
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   4;6; 5;9; 3;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   1;1;3;6; 5;6; 5; 1;2;4;

XSMN hôm nay, xổ số miền nam trực tiếp từ trường quay

Giải Thưởng
G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
79
865
242146968899
7478
91321954603943418139616127598606791
5802500685
85070
07871
680848
69
456
8495 5012 7454
8270
38401834829974130756970445705825394
7328314339
70711
27817
111398
02
163
2133 0147 8432
3363
34677 11597 16331 04365 60426 89847 95937
17554 19237
95250
48084
373457
 • Xem bảng Loto Miền Nam loto mien nam
   Loto Tiền Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 1;1;5; 4;9; 8;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   5; 1;8;9; 5;6; 1;6;9;
   Loto Kiên Giang
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   1; 1;2;7; 9; 1;4;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;6;6;8; 9; 2;3; 4;5;8;
   Loto Đà Lạt
   Đầu
   0 1 2 3 4
   Đuôi
   2; 6; 1;2;3;7;7; 7;7;
   Đầu
   5 6 7 8 9
   Đuôi
   4;7; 3;3;5; 7; 4; 7;

THÔNG TIN KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM ĐẠI PHÁT HÔM NAY

XSMN hay xổ số miền nam quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Nam. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 3 đài, trừ thứ 7 sẽ mở thưởng 4 đài.

SXMN được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang Xổ Số Đại Phát miền Nam của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền Nam:

 • Thứ Hai: Lịch quay thưởng 3 đài: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau.
 • Thứ Ba: Lịch quay thưởng 3 đài: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu.
 • Thứ Tư: Lịch quay thưởng 3 đài: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng.
 • Thứ Năm:Lịch quay thưởng 3 đài: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận.
 • Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 3 đài: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh.
 • Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 4 đài: PHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang.
 • Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 3 đài: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt.

Về cơ cấu giải thưởng kqxsmn

Vé số truyền thống xổ số miền Nam hôm nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu kqxsmn hôm nay trên trang https://xosodaiphat.org/

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền nam tại menu XSMN. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc các bạn vui vẻ và may mắn cùng Xổ Số Đại Phát miền Nam!

Kết quả theo ngày

lich thang Hôm nay thang sau

XỔ SỐ ĐẠI PHÁT – CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN – NHANH – CHÍNH XÁC – MIỄN PHÍ

Chuyên trang phân tích, soi cầu, thống kê và tường thuật trực tiếp kết quả xổ số ba miền

Copyright 2020 by xosodaiphat.org All right reserved | Google+